Tue. Feb 18th, 2020

TOP 10

สนับสนุนเว็บไซร์โดย ดร. มนัสนันท์

การว่ายน้ำแบบหลากหลาย

1 min read

  การว่ายน้ำแบบหลากหลาย สำหรับคนว่ายน้ำไม่เป็นถ้าเป็นท่า ฟรีสไตล์ ยากสุดตรงหายใจนี่แหละคับแต่สำหรับคนที่ไม่เป็นเลยเรามีคำแนะนำมาฝากอีกอย่าง ถ้ายังกลัวน้ำอยู่ ต้องทำให้ไม่กลัวน้ำก่อนคับเราเห็นตอนครูสอนว่ายน้ำสอนเด็กๆคับ คือยืนตรงหันหน้าเข้าขอบสระเอามือไปแตะขอบสระทั้งสองข้างหายใจเข้าก้มตัวให้อยู่ในน้ำ หัวถึงเอวขนานกับน้ำอยู่ในน้ำค่อยๆหายใจออก พร้อมกับแก่วงแขน ฟรีสไตล์ ซ้าย ขวาช่วงที่แขนข้างนึงอยู่เหนือน้ำ ให้เอียงคอ หันหน้าไปด้านเดียวกับที่แขนอยู่เหนือน้ำ พร้อมทั้งหายใจเข้า ทางปากก้มหน้ากลับมา หายใจออกทางจมูก จะหายใจออกทางปากก่อนก็ได้ถ้าไม่ถนัดฝึกแบบนี้ไปเรื่อยๆก่อน แล้วค่อยๆเปลียนเป็นเกาะโฟม...