Tue. Jan 21st, 2020

TOP 10

สนับสนุนเว็บไซร์โดย ดร. มนัสนันท์

กีฬาแข่งม้า เป็นอีกหนึ่งกี่ฬาที่มีประวัติมานานมาก

1 min read
กีฬาแข่งม้า

ประวัติความเป็นมาของ กีฬาแข่งม้า ในประเทศไทย

วันนี้กลับพบกันอีกเช่นเคย วันนี้เราไปทำความรู้จักกับประวัติ กีฬาแข่งม้า ของไทยกันดีกว่า ประวัติกีฬาแข่งม้าในอดีตก่อนที่จะมีการเริ่มต้นกีฬาแข่งม้า ม้าเป็นสัตว์ที่ผูกพันกับมนุษย์มาอย่างยาวนาน เพราะในสมัยก่อนไม่มียานพาหนะที่สะดวกสบายเหมือนในปัจจุบัน มนุษย์ในยุคนั้นจึงใช้ม้าในการขนส่ง การเดินทาง หรือแม้กระทั่งใช้ในการรบ เมื่อเวลาผ่านพ้นมากีฬาแข่งม้าจึงได้ถือกำเนิดขึ้น ซึ่งเป็นเกมกีฬาที่นิยมเล่นอย่างมากของ
ชาวตะวันตก

กีฬาแข่งม้า ประเทศในประเทศไทย

มีต้นกำเนิดมาจากในรัชสมัยของรัชกาลที่ 5 ซึ่งในเวลานั้น พระองค์ได้ทรงเสด็จไปประพาสยุโรป และทรงทอดพระเนตรการแข่งม้าในขณะนั้นเอง พระองค์จึงได้มีการริเริ่มให้จัดการแข่งขันกีฬาแข่งม้าขึ้น ครั้งแรกที่บริเวณท้องสนามหลวง จากนั้น เมื่อการแข่งม้าเริ่มได้รับความสนใจจากประชาชนมากขึ้น พระองค์จึงทรงมีพระกระแสรับสั่ง ให้จัดสร้างสนามแข่งม้าขึ้นเป็นที่แรกในประเทศไทย คือ ราชกรีฑาสโมสรในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีชาวต่างชาติเป็นกรรมการตัดสินการแข่งขัน จึงทำให้ผู้คนทั่วไปนิยมเรียกสนามแข่งม้าแห่งนี้ว่า สนามฝรั่ง หลังจากนั้น ในสมัยของรัชกาลที่ 6 พระองค์ทรงได้จัดสร้างสนามแข่งม้าขึ้นมาเป็นแห่งที่ 2 คือ

รัชตฤณมัยสมาคม หรือนิยมเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า

สนามไทย โดยมีการจัดการแข่งขันทุกๆสัปดาห์ สลับกันไปมาระหว่าง 2 สนาม ในวันอาทิตย์หรือเลื่อนมาแข่งวันเสาร์แทน หากวันอาทิตย์นั้นตรงกับวันสำคัญทางศาสนา
จากนั้นการพนันม้าแข่งจึงได้ถือกำเนิดขึ้นอย่างถูกต้องตามกฎหมายในประเทศไทย โดยมีรัฐบาลเป็นผู้ควบคุมการเสียภาษีอากร ควบคุมกฎกติกาและจัดระเบียบการแข่งขันให้เป็นไปอย่างตรงไปตรงมา ซึ่งกีฬาแข่งม้าในสมัยนั้นถือว่าเป็นการเสี่ยงโชครูปแบบนึง

ขอบคุณข้อมูลดีๆ จาก FIFA55

More Stories