Tue. Feb 18th, 2020

TOP 10

สนับสนุนเว็บไซร์โดย ดร. มนัสนันท์

กีฬาบัลเล่ต์ กับต้นกำเนิด ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

1 min read
กีฬาบัลเล่ต์ กับต้นกำเนิด ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

กีฬาบัลเล่ต์ กับต้นกำเนิด ที่ไม่เคยรู้มาก่อน

กีฬาบัลเล่ต์ กับต้นกำเนิด ที่ไม่เคยรู้มาก่อน กีฬาที่เรารู้จัก หลักๆ ก็มากมาย แต่กีฬาชนิดนี้ ถือว่าเป็นกีฬาของสาวๆ ที่ฮิตเอามากๆ แต่จะมีกี่คน ที่จะรู้ว่า ต้นกำเนิดของกีฬาชนิดนี้ เป็นมายังไง ไปชมกันค่ะ
ต้นกำเนิดของบัลเล่ต์ในประเทศรัสเซีย ในปีค.ศ. 1714 มีการสร้างโรงละครบัลเล่ต์ขึ้นแห่งแรกในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ภายในพระราชวังของเจ้าหญิงนาตาเลีย  พระขนิษฐาของพระเจ้าปีเตอร์มหาราช ผู้ซึ่งโปรดปรานและหลงใหลในศิลปะการแสดง
 กระทั่งปี ค.ศ. 1730 ในยุคการปกครองของพระนางแอนนา
มีการวางรูปแบบของการแสดงบัลเล่ต์และการร้องโอเปร่า
ซึ่งเป็นศิลปะการแสดงที่นิยมกันมาก มีการแสดงและการละเล่นต่างๆ ทุกวัน โดยเฉพาะบัลเล่ต์ที่นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก ไม่มีการหยุดหรือปิดการแสดงเลยในยุคของพระนางแคเธอรีนมหาราชทรงโปรดปรานศิลปะการแสดงมาก
จนสั่งให้สร้างโรงละครขึ้นพระราชฤดูหนาวต่อมาในปี ค.ศ. 1783 พระนางมอบหมายให้สถาปนิก  สร้างโรงละครหินขึ้นแทนที่โรงละครไม้ ชื่อว่าโรงละครบอลซอยแปลว่า ใหญ่
สามารถจุคนได้ถึง 3,000 คน เป็นโรงละครชั้นนำในยุโรปในยุคนั้น
ต่อมามีการซ่อมแซมอยู่หลายครั้ง ทั้งยังมีการก่อสร้างอาคารใหม่อีกหลายหลัง จนกระทั่งช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่ 19 มีการซ่อมแซมครั้งใหญ่โรงละครนี้ถูกใช้เป็นโรงเรียนสอนศิลปะแห่งแรกของประเทศ ก่อสร้างโดย Anton Rubinstein ที่นี่ได้ผลิตนักแต่งเพลง และนักดนตรีที่มีชื่อเสียงให้กับประเทศรัสเซียมากมาย
ฝั่งตรงข้ามของโรงเรียนสอนศิลปะมีการสร้างโรงละครหลวงใหม่ขึ้นและเป็นโรงละครสัตว์ด้วย ก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมที่เป็นพื้นฐานของรูปแบบอาคารโรงละครหรือโรงละครสัตว์ในเวลาต่อมา ภายในมีที่นั่งหลายแถวเป็นรูปทรงครึ่งวงกลม หรือโค้งเข้าหาเวทีนับเป็นความวิวัฒนาการอีกอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 18 และช่วงต้นคริสต์ศตวรรษที่ 19
หลังจากเกิดไฟครั้งใหญ่ที่โรงละครในปี ค.ศ. 1859 สถาปนิก
ได้ทำการซ่อมแซมอาคารของโรงละครขึ้นใหม่ด้วยศิลปะนีโอไบเซนไทน์  ซึ่งอยู่ในช่วงยุคการปกครองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์ที่ 2 ที่ทรงขนานนาม
Swan Lake
สวอนเลก เป็นการแสดงบัลเล่ต์  ประกอบด้วย 3 องค์ 4 ฉากมีที่มาจากเทพนิยายของเยอรมัน ประพันธ์ดนตรีโดยปีเตอร์ อิลยิช ไฟคอสกี้ (Peter ilyich Tchaikovsky) ดัดแปลงเพื่อการแสดงบัลเล่ต์เป็นครั้งแรกที่กรุงมอสโคว์ เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม ค.ศ. 1877  ณ โรงละครบอลซอย  โดยมีจูเลียส ไรซิงเกอร์ (Julius Reisinger)

กีฬาบัลเล่ต์ กับต้นกำเนิด ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
กีฬาบัลเล่ต์ กับต้นกำเนิด ที่ไม่เคยรู้มาก่อน
เป็นผู้ออกแบบท่าเต้น แต่ก็ยังขาดความสมบูรณ์ จึงไม่ประสบความสำเร็จ เรื่องนี้ได้รับการแก้ไขท่าเต้นใหม่โดยเลฟ อีวานอฟ (Lev Lvanov) และมารีอุส เปติปา (Marius Petipa) เปิดการแสดงรอบปฐมทัศน์ ณ โรงละครมารีอินสกี้ นครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์ก เมื่อวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1895 โดยดัดแปลงเนื้อเรื่องมาจากหนังสือของวลาดิมีร์ บีกิเชฟ (Vladimir Begichev) และวาซิลี เกสต์เซอร์ (Vasily Gletzer)
          โรงละครบัลเล่ต์หรือ โอเปร่าในนครเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กมีอยู่มากกว่า 40 แห่ง เช่น Hermitage Theretre, Mariinsky Theatre Alexander Theatre, Maly Theatre ฯลฯ  ซึ่งเป็นศูนย์กลางของศิลปวัฒนธรรมชั้นสูง
          การชมการแสดง ขึ้นอยู่กับเรื่องที่ชม โดยปกติจะเป็น 2 องค์ ละ 1 ชั่วโมงพัก 15 นาที และองค์ท้ายอีก 1 ชั่วโมง ส่วนใหญ่จะได้ชมเรื่อง Swan Lake ซึ่งถือได้ว่าเป็นสุดยอดของบัลเล่ต์ระบำปลายเท้าก็ว่าได้ ราคาเข้าชมแตกต่างกันไประหว่าง 10-100 เหรียญสหรัฐฯ
ห า ก ม า เ ยื อ น ม อ ส โ ค ว์ แ ล้ ว ก็ ไ ม่ ค ว ร พ ล า ด ที่ จ ะ เ ข้ า ช ม ต้ น ฉ บั บ ร ะ บำ ป ล า ย เ ท้ า ที่ เ ลื่ อ ง ชื่ อ